Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

O Nas


Geograficznie Powiat Zgierski leży w dwóch różnych krainach. Płaska część północna należy do pradoliny warszawsko-berlińskiej. Bogato rzeźbiona część południowa Powiatu to kraniec Wyżyny Łódzkiej, opadającej głębokimi dolinami ku północy. Różnice poziomów sięgają kilkudziesięciu metrów. W południowo-wschodniej części Powiatu występują liczne wzniesienia o bardzo atrakcyjnych walorach turystyczno-krajoznawczych, tworząc tzw. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. W głębokich dolinach płyną na północ rzeki i strumienie, kolejne dopływy Bzury. Te urodziwe obszary są od dawna przedmiotem osiedleńczej ekspansji mieszkańców Łodzi i Zgierza.

Występujące kompleksy leśne, w szczególności w Grotnikach i Sokolnikach wykorzystywane są w celach rekreacyjno-wypoczynkowych przez mieszkańców aglomeracji.

Przez teren powiatu przebiegają autostrady A1 i A2, których skrzyżowanie znajduje się w okolicy Strykowa, co stwarza bardzo dobre warunki komunikacyjne z resztą kraju.

Położenie powiatu w centrum Polski, na skrzyżowaniu istniejących dróg i szlaków kolejowych sprawia, że jest to jeden z najlepszych regionów inwestycyjnych. Dużym atutem naszego regionu są podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Stryków
i Aleksandrów Łódzki oraz Zgierzu i Ozorkowie.