Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Kontakt


Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

ul. Łąkowa 6/8
95-100 Zgierz

Tel. (42) 714-55-70

Fax (42) 715-69-53

Godziny urzędowania 7:30-15:30 

TELEFONY KONTAKTOWE 

Powiatowe Stanowisko Kierowania:

Tel. (42) 714-55-78

Fax (42) 715-69-53

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa
*Sekretariat Komendanta Powiatowego

Tel. (42) 714-55-70

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Tel. (42) 714-55-71

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Tel. (42) 714-55-72

Sekcja Finansów

Tel. (42) 714-55-73

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Tel. (42) 714-55-74

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Zgierzu

Tel. (42) 714-55-75

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Strykowie

Tel. (42) 714-55-76

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ozorkowie

Tel. (42) 714-55-77

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego 

st.kpt. Michał Mirowski tel. 515-094-221