Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Ochotnicza Straż Pożarna


Koronawirus

Filmy instruktażowe

Film nr 1: Instruktaż zakładania ubrania typu TYCHEM - https://youtu.be/O4iq_h7J1jE

Film nr 2: Instruktaż zdejmowania ubrania typu TYCHEM - https://youtu.be/V5JB9jzA4R0

Film nr 3: Instruktaż zdejmowania ubrania Tychem z ODO - https://youtu.be/WpVJf4hronw

Film nr 4: Ścieżka dekontaminacyjna - https://youtu.be/8YL2rgjgEAg

Film nr 5: Instruktaż zdejmowania ubrania przez rat dekontaminujących - https://youtu.be/fB8BQ0LqToY

Film nr 6: Instruktaż zdejmowania ubrania Tychem i maseczki FFP3 - https://youtu.be/qL6VyZ5xEG0

Materiały edukacyjne

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Materialy_edukacyjne

 

Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r.

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Procedura_postepowania_w_stosunku_do_osoby_podejrzanej_o_COVID_19