Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Dokumenty


1. Zaświadczenie o pożarze.

W celu wydania zaświadczenia o pożarze należy dokonać opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Opłatę należy uiścić w Urządzie Miasta
Zgierza w pok. nr 11 w godzinach: pn, śr, cz, pt  8:00 - 14:00, wt 8:00 - 16:30 lub na konto bankowe Urzędu Miasta Zgierza.

Urząd Miasta Zgierza wydział Finansów,
95-100 Zgierz Pl. Jana Pawła II 16
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 15 8783 0004 0017 2303 2000 0103
W tytule wpłaty należy wpisać:  „opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP"

Wnioski o zaświadczenie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej można składać:

  1. Osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu przy ul. Łąkowej 6/8
  2. Drogą elektroniczą w postaci zeskanowanych dokumentów (podanie + potwierdzenie opłaty skarbowej)
    adres e-mail: kppsp22@straz.lodz.pl
    Fax :42 714-55-83

Art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej /Dz.U.2015.783/ reguluje podmioty zwolnione z ww. opłaty.

2. Odbiór budynku.

3.  Uzgadnianie sposobu połączenia urrządzeń sygnalizacyjno - alarmowych SSP z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

4. Zgłszenie próbnej ewakuacji