Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Nabór do PSP w Zgierzu


Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu

z dniem 01 lipca 2020 r.

OGŁASZA

postępowanie kwalifikacyjne (nabór) na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

w Wydziale Operacyjno - Rozpoznawczym - w systemie codziennym.

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
http://www.straz.zgierz.pl/data/other/ogloszenie_naboru_do_kp_psp_zgierz_od_0_1.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA: 

Ankieta personalna, oświadczenia i klauzula informacyjna RODO :
http://www.straz.zgierz.pl/data/other/ankieta_personalna__oswiadczenia_i_klau.pdf

Druk zaświadczenia lekarskiego:
http://www.straz.zgierz.pl/data/other/druk_zaswiadczenie_lekarskie_1.pdf

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1 ETAPU - KWALIFIKACJA DO 2 ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

http://www.straz.zgierz.pl/data/other/ogloszenie_wynikow_1_etapu_kwalifikacj_1.pdf

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 2 ETAPU - KWALIFIKACJA DO 3 ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

http://www.straz.zgierz.pl/data/other/ogloszenie_wynikow_2_etapu__kwalifikac.pdf

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 3 ETAPU - KWALIFIKACJA DO 4 ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

https://www.straz.lodz.pl/data/other/wyniki_3_etapu_postepowania_-_kwalifika_1.pdf

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 4 ETAPU - KWALIFIKACJA DO 5 ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

https://www.straz.lodz.pl/data/other/wyniki_4_etapu_i_kwalifikacja_do_5_etapu.pdf

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 5 ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  ORAZ 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W PSP

https://www.straz.lodz.pl/data/other/wyniki_5_etapu_p-nia_kwal._lista_ranking.pdf

 

status:

Brak ogłoszeń o ofertach pracy o danym statusie.