Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Aktualności


Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka w JRG Stryków
7 października 2020

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk w dniu 6.10.2020r. wizytował Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie.

Zapoznał się ze stanem technicznym wysłużonej już strażnicy oraz bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W trakcie wizytacji Komendantowi Głównemu towarzyszyli:

- Łódzki Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski

- Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu - st. bryg. Paweł Malinowski

- Zastępca Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu - mł. bryg. Adam Antczak