Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Aktualności


Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”
25 czerwca 2020
16 nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych zostanie sfinansowanych przez MSWiA. Wozy trafią do gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich.
 
W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej przez więcej niż jedną gminę w danym województwie, pod uwagębędą brane:
-liczba wyjazdów OSP w 2019 r.,
-liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych
-dyspozycyjność danej OSP określona jako liczba przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej, nie wyjechała do zdarzenia.
 
Zgodnie z procedurą, jednostki OSP z gmin, które osiągną najwyższą procentową frekwencję, będą musiały złożyć wniosek o sfinansowanie zakupu wozu. Wnioskowanie, zawarcie umowy na dotację i jej rozliczenie odbywać się będzie zgodnie ze znanymi już OSP procedurami zawartymi w dokumentach:
 
„Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku”, zatwierdzonym 8 kwietnia 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
„Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.