Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa samochodu operacyjnego
Data ogłoszenia: 2020-11-18
Termin składania ofert: 2020-11-26 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu (Pick-Up) z napędem 4x4
Data ogłoszenia: 2020-11-18
Termin składania ofert: 2020-11-30 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa samochodu
Data ogłoszenia: 2020-11-05
Termin składania ofert: 2020-11-13 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 r.
Data ogłoszenia: 2020-02-28
Tryb: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień