Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania - samochodów dowodzenia i łączności
Data ogłoszenia: 2020-03-11
Termin składania ofert: 2020-06-30 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 r.
Data ogłoszenia: 2020-02-28
Tryb: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień