Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Koordynator do spraw dostępności


 

Koordynator do spraw dostępności


Koordynator ds. dostępności

1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
  • przygotowanie, koordynacja i wdrożenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • monitorowanie działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

2. Przedstawianie Komendantowi Powiatowemu PSP w Zgierzu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:

mł. kpt. Anna Kucińska

Koordynator ds. dostępności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

tel.: 42 714 55 70

e-mail: a.kucińska@straz.lodz.pl