Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi pełni bryg. mgr inż. Andrzej Marczak, 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 631 51 03, 42 631 51 04, fax: 42 631 51 08, 42 631 52 08, e-mail: iod@straz.lodz.pl

Klauzula informacyjna

RODO SWD PSP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Klauzula informacyjna SWD